Sennik Przedstawienie

    musisz mieć większy wgląd na niektóre sytuacje bądź spojrzeć na nie z innej strony,

Zobacz także:

  • Mol
  • Kłopot
  • Spacer