Sennik Przedstawienie

    Motyw przedstawienia we śnie może być interpretowany jako konieczność przekonania do siebie pewnej grupy osób. Sen świadczy również o potrzebie stania się bardziej wiarygodnym człowiekiem oraz chęci znalezienia się w centrum uwagi.
    ujrzeć przedstawienie – twoje dotychczasowe życie wkrótce stanie się fikcją
    występować na przedstawieniu – twoje umiejętności aktorskie bardzo ci się przydadzą
    przedstawienie muzyczne – zapragniesz komuś zaimponować.