Sennik Przedstawienie

    musisz mieć większy wgląd na niektóre sytuacje bądź spojrzeć na nie z innej strony,