Sennik Poniżać

    poniżyć kogoś – zostaniesz przez kogoś zawstydzony
    być poniżonym przez kogoś – uwolnisz się wreszcie od przeszłości, która hamuje twój rozwój
    być świadkiem jak ktoś kogoś poniża – będziesz robił swoje pomimo odmiennej opinii otoczenia i dobrze na tym wyjdziesz.