Podejrzany

  Podejrzany w marzeniach sennych najczęściej odnosi się do intuicji bądź niepewności śniącego w stosunku do pewnej sytuacji lub związku. Alternatywnie sen sugeruje, że czujesz się do czegoś w jakiś sposób nieprzygotowany.
  bycie podejrzanym – to znak, że jeżeli nauczysz się odmawiać ludziom, w końcu przekonasz ich do swojego stanowiska
  jeśli kogoś o coś podejrzewamy – zignorujesz swojego przeciwnika, co obróci się przeciwko tobie
  przesłuchiwanie podejrzanego – oznacza, że musisz odrzucić swoje uprzedzenia, aby lepiej przyjrzeć się pewnej złożonej sytuacji w twoim życiu
  wytypowanie podejrzanych – poczucie winy powoli zacznie zjadać cię od środka
  gdy nie ma podejrzanych – wkrótce zranisz czyjeś uczucia i nawet nie będziesz zdawał sobie z tego sprawy.