Sennik Pocieszać

    pocieszać bliską osobę - poprawa sytuacji
    pocieszać kogoś obcego - zawrzesz korzystną znajomość
    być pocieszanym przez kogoś - bez trudu uda ci się przetrwać niepowodzenia
    nie zaznać pocieszenia - przejściowe kłopoty.