Sennik Płot

  Stan ogrodzenia jest analogiczny do stanu emocjonalnego.
  widzieć - sen oznacza przeszkody i bariery, które stoją na twojej drodze do celu
  przeskakiwać przez płot - możesz czuć się ograniczony w jakieś sferze swojego życia; sen może również świadczyć o potrzebie prywatności
  przechodzić przez płot – rozwiążesz jakiś problem
  malować – nie możesz się na coś jednoznacznie zdecydować
  budować – zbudujesz solidne podstawy do sukcesu; alternatywnie sen oznacza, że coś blokuje cię i zamyka drzwi do szczęścia
  dziura w płocie – zachęta do pokonania przeszkód stojących na drodze do celu
  spaść z płotu – uda ci się rozwiązać jakieś zamierzenia lub projekty
  solidny, betonowy płot – osiągniesz dobrobyt
  drewniany płot – ktoś wykaże się w stosunku do ciebie ciepłem i gościnnością
  wyrywać sztachety z płotu – zrobisz wokół siebie duże zamieszanie
  płot stojący w wodzie - budujesz wokół siebie emocjonalne bariery; boisz się wyjawić światu swoje prawdziwe uczucia
  zawisnąć na nim – sen oznacza sukces; jeśli się przy tym poranisz lub twoje ubranie będzie podarte wówczas zrealizujesz swoje cele, lecz metodami niekoniecznie uznawanymi przez otoczenie
  mały płotek – chwilowe trudności, które szybko przeminą
  pragnąć go pokonać, lecz bezskutecznie – nie uda ci się rozwiązać jakiejś sprawy wskutek wydarzeń niezależnych od ciebie.