Sennik Petycja

    ujrzeć – niepomyślny bieg wydarzeń w jakiejś sprawie
    pisać – napotkasz na trudności w pracy zawodowej lub w codziennych przedsięwzięciach
    spalić ją – skażesz kogoś z góry na porażkę
    otrzymać – ktoś potraktuje cię bardzo niesprawiedliwie.