Mistrz

  ujrzeć go - zachowaj ostrożność w podejmowanych działaniach
  być mistrzem w jakiejś dziedzinie - jesteś niezwykle przedsiębiorczą osobą, w przyszłości ogromny sukces
  podążać za swoim mistrzem - nie umiesz podejmować samodzielnych decyzji, zawsze liczysz na czyjąś pomoc
  mieć pod sobą wielu podwłasnych - niczego ci w życiu nie brakuje, masz wysoką pozycję i zawsze właściwie oceniasz każdą sytuację
  rozmawiać z mistrzem - w twoim najbliższym otoczeniu pełno jest nieprzychylnych ci osób
  mistrz budowlany - zyskasz satysfakcjonującą pozycję w życiu.