Sennik Łupina

    zobaczyć - własne wewnętrzne pragnienie, by być chronionym przed problemami życiowymi bądź zamknięcie emocjonalne i skrywanie swoich uczuć,