Sennik Łazęga

    zobojętnienie i bierna postawa w stosunku do jakiegoś działania bądź relacji,

Zobacz także:

  • Łyżwa
  • Sowa
  • Kalosze