Łazęga

    zobojętnienie i bierna postawa w stosunku do jakiegoś działania bądź relacji,

Zobacz także:

  • Obawa
  • Tydzień
  • Sroka