Sennik Łazęga

    zobojętnienie i bierna postawa w stosunku do jakiegoś działania bądź relacji,

Zobacz także:

  • Żuk
  • Dal
  • Ścieżka