Sennik Łabędź

  Łabędź we śnie symbolizuje wdzięk, czystość, piękno, godność, bogactwo i prestiż. Jest także symbolem doskonałej miłości.
  lecący łabędź - możesz spodziewać się podwyżki lub awansu
  martwy łabędź - nie radzisz sobie w sprawach miłosnych
  biały łabędź - ktoś wyjątkowo nieprzyjemny może okazać się bardzo dobry i uczciwy; nie oceniaj więc kogoś lub czegoś tylko po wyglądzie
  czarny łabędź - wzbraniasz się przed czymś
  śpiewający - śmierć
  karmić - poznasz kogoś, kto będzie ci wierny do końca twoich dni.