Konkubent

    ujrzeć go – niedokończone sprawy zaczną ci mocno doskwierać
    być nim – brak satysfakcji z własnych osiągnięć
    mieć go – za bardzo kogoś idealizujesz
    mieć z nim do czynienia – relacje z jakimś człowiekiem ulegną pogorszeniu.