Sennik Komendant

    Symbolizuje strukturę, zasady, moc, władzę i kontrolę. Musisz położyć kres swojemu lekkomyślnemu zachowaniu.
    ujrzeć – ktoś cię zdyscyplinuje
    być aresztowanym przez komendanta – pragniesz zachować emocjonalny dystans
    być nim – reprezentuje sumienie oraz własne poczucie moralności
    ścigający przestępcę – oznacza wewnętrzny konflikt dotyczący własnych norm moralnych, powtarzający się sen może oznaczać odpuszczenie lub poczucie winy.