Sennik Komendant

  Symbolizuje strukturę, zasady, moc, władzę i kontrolę. Musisz położyć kres swojemu lekkomyślnemu zachowaniu.
  ujrzeć – ktoś cię zdyscyplinuje
  być aresztowanym przez komendanta – pragniesz zachować emocjonalny dystans
  być nim – reprezentuje sumienie oraz własne poczucie moralności
  ścigający przestępcę – oznacza wewnętrzny konflikt dotyczący własnych norm moralnych, powtarzający się sen może oznaczać odpuszczenie lub poczucie winy.

Zobacz także:

 • Aprobata
 • Kołek
 • Shiva