Interes

    Sen o własnej osobowości
    musisz przedłożyć pracę nad przyjemności.
    ubijać - oznacza zagadnienia i problemy, z którymi zmagasz się w codziennym życiu, alternatywnie sen jest nawołaniem, że musisz zacząć radzić sobie w życiu,