Sennik Hermafrodyta

    Sen może oznaczać próbę ukrycia własnej seksualności,
    zobaczyć – zjednoczenie i osiągnięcie stanu równowagi,