Sennik Hańba

    Sen oznacza poczucie winy; niepewność lub niskie poczucie własnej wartości; być może masz wrażenie, że zawiodłeś siebie lub innych.

Zobacz także:

  • Poeta
  • Oprych
  • Hipopotam