Grzbiet

    Sen taki oznacza spór oraz bronienie swoich racji.
    własny grzbiet - w jakiejś kwestii nie zgadasz się z innymi
    ugięty grzbiet - zachowasz się niewłaściwie w jakiejś sytuacji, przez co narazisz się na śmieszność.