Gonić

  Sen jest często odczytywany jako świadectwo pierwotnych uczuć takich jak gniew bądź strach.
  gonić kogoś – próbujesz przezwyciężyć jakieś trudności; w negatywnym znaczeniu sen może oznaczać, że często uciekasz się do agresywnych zachowań
  być gonionym przez kogoś – wygrasz, jeśli nie dasz wyprowadzić się z równowagi
  gonić dziecko – chociaż stracisz dużo czasu, zyskasz czyjąś przyjaźń
  gonić autobus – nie zniechęcaj się przejściowymi trudnościami
  gonitwa – zachowaj spokój i dystans wobec konfliktów a twoje zachowanie wkrótce zaprocentuje
  gonić zwierzę – zły nastrój minie gdy obdarzysz kogoś większym zaufaniem.