Sennik Drzeć

    list - wkrótce nadejdą nieprzychylne ci wiadomości
    kartkę papieru - błyskawicznie rozwiążesz pewną zaległą sprawę
    ubranie - odmówisz pomocy potrzebującemu.