Sennik Doktor

Doktor we śnie wskazuje na potrzebę emocjonalnego i duchowego uzdrowienia. Sen może również odzwierciedlać problemy natury medycznej, przeszkody, które musisz rozwiązać lub rany emocjonalne, które muszą się zagoić. Zastanów się czy przypadkiem nie nadszedł czas, aby przejąć kontrolę nad własnym życiem bez konieczności przyjmowania rad innych.

widzieć go – w twoim życiu brakuje równowagi

udać się do niego – zachowasz dystans do pewnego przedsięwzięcia

być nim – zaoferujesz innym swoje wsparcie i pomoc.