Sennik Centrum

    żyć w nim - problemy zdrowotne
    szukać - będziesz miał zatargi z nieznanymi ludźmi