Sennik Baca

    symbolizuje zjednoczenie, przewodnictwo oraz kierunek życia,