Sennik Audiencja

    udzielać audiencji - Twoje aktualne plany są zbyt utopijne, by
      zyskać audiencję - poprawa położenia, szczęście i sukces w życiu.

    Zobacz także:

  • Przeor
  • Sęp
  • Demon