Wojciech

    To imię jest pochodzenia słowiańskiego i znaczy - wojownik pociecha. Osoba o tym imieniu jest człowiekiem energicznym, zaradnym i pracowitym. Może osiągnąć duże sukcesy w pracy oraz nauce. Zdolny jest do epokowych odkryć. Ma starannie przemyślaną metodykę pracy, umysł krytyczny, umiejący wszystko prawidłowo analizować, ma zatem wszelkie atuty, by być uczonym. Ma też dobrze rozwinięty zmysł intuicji, dlatego też decyzje podejmuje szybko i trafnie. Do niektórych ludzi podchodzi z rezerwą i nieufnością, co chroni go przed roz-czarowaniami w życiu. Wcześnie zakłada rodzinę, kocha żonę, lubi dzieci, które kształci wysoko. W środowisku jest osobą porządną, szanowaną, docenianą. Może być przywódcą, umie bowiem pięknie i rzeczowo przemawiać. Ma dar jednania sobie zwolenników, uchodzi za człowieka prawego. Potrafi również zająć krytyczne stanowisko wobec osób naruszających prawo.