Wiktor

    To imię wywodzi się z łaciny i znaczy – zwycięzca. Mężczyzna tak nazwany jest człowiekiem o przekonaniach konserwatywnych, nie ulega deformacji jego światopogląd. Z tego powodu może mieć kłopot i trudności z awansem. Jest towarzyski, umie radzić ludziom, chętnie pomaga innym. Jest tak chętny, że nieraz bierze na siebie więcej obowiązków niż może podołać. Jest bardzo oddany bliskim oraz znajomym, lubi towarzystwo, przyjaciół. Chętnie przebywa u sąsiadów, często podróżuje. Wyjazdy zagraniczne traktuje, jako środek powiększania swoich doświadczeń. Z natury jest człowiekiem szczerym, sprawiedliwym i prawdomównym, ale czasem bywa przekorny, lubiąc się droczyć i przekomarzać z innymi. Jako mąż jest sylwetką szlachetną, ojcem wzorowym. Kocha tradycję i rodziców.