Sławomir

    Imię słowiańskie w tłumaczeniu może być rozumiane, jako sława i pokój. Sławomir jest mężczyzną żądnym władzy, sceptycznie nastawionym do współpracowników, udającym, że jest zapracowany, zajęty. Posiada wielki umysł, który zdolny jest do przeprowadzania analizy wszystkich zjawisk życiowych i oceny ludzi. Jest psychologiem, dlatego też potrafi dobierać metody pracy do zestawu typów ludzkich. Nie posiada zbyt dużego temperamentu, jest mało towarzyski, lubi by go ceniono i wywyższano. Nie ma za grosz poczucia humoru, nie znosi krytyki pod swoim adresem. Jako mężczyzna jest dobrym przywódcą swojej rodziny. Nie uznaje zmienności w małżeństwie, kocha żonę, dobrze wychowuje własne dzieci. Może być pedagogiem.