Kajetan

    To imię jest pochodzenia łacińskiego od miasta Caieta. Osoba o tym imieniu Idzie przez życie zdecydowanie i zwycięsko. Jest człowiekiem ambitnym, zdecydowanym na wszelkie blaski i cienie, posiada krytyczny umysł. Hartuje się w działaniu, lubi być oryginalnym w swym środowisku. Jest dość wszechstronnie przygotowany do życia, potrafi zaradzić złu, nieznajomości praw rządzących światem. W konfliktach odgrywa często rolę mediatora. Jest elokwentny, inteligentny, potrafi barwić towarzystwo. Jednak dość łatwo ulega wpływom innych ludzi, którym daje nieraz posłuch. Popada w ten sposób w kłopoty i trudności towarzyskie. Lubi eksponowane towarzystwo, chce być zauważany, sili się na oryginalność, ładnie i modnie się ubiera. Nie dba o to, że na ubiory i życie wydaje więcej niż posiada. Nieraz zaniedbuje żonę, nie pamięta o rodzicach, a dzieci pozostawia samopas. W przyjaźni z kimś statecznym, staje się człowiekiem wartościowym.