Grzegorz

    Grzegorz jest imieniem pochodzenia greckiego, a znaczy gorliwy, czuwający. Mężczyzna Grzegorzem nazwany, jest osobą o niezwykłej osobowości: szlachetny, uczuciowy, dobry, inteligentny. Umie zawsze znaleźć się właściwie w każdej sytuacji i w każdym otoczeniu. Swoim eleganckim sposobem zachowania się potrafi zaraz wyróżnić się, chociaż wcale o to nie zabiega. Jest bardzo naturalny w zachowaniu, krytyczny w stosunku do siebie, zmienny w miarę potrzeby, stały w chwilach tego wymagających. Lubi życie bogate, zastawne uczty, sute przyjęcia, eksponowane towarzystwo. Grzegorz lubi wiele podróżować, odbywa dalekie eskapady, nie zawsze kończy je w pełni zadowolenia i chwały. Często popada w zależności materialne od różnych osób bądź też instytucji czy organizacji. Życia rodzinnego prawie nie prowadzi, żonę traktuje jako konieczność, dzieci toleruje dla przedłużenia żywotności rodu. Ceni wolną miłość, szaleje za ładnymi niewiastami, wywołuje afery miłosne.