Sennik Znamię

    mieć - cieszysz się dużym uznaniem i szacunkiem innych,
    widzieć u kogoś - potrzeba przynależności bądź bycia częścią czegoś,