Sennik Zbierać

  plony - oczekujesz, że za ciężką pracę otrzymasz nagrodę
  owoce – nareszcie zajmiesz się tym, co dotąd odrzucałeś jako niewykonalne
  znaczki - coś, co nie pozwalało ci spać, teraz rozwieje się jak senna mara; powróci spokój
  zbierać coś dla kogoś - zyski
  zbierać pieniądze - poprawa sytuacji finansowej
  zbierać pranie - spełnienie marzeń lub szczęśliwe przeżycia.