Sennik Zastrzyk

  Zastrzyk we śnie może odzwierciedlać nasze problemy w kontaktach międzyludzkich. Ponadto świadczy również o tłumionych potrzebach seksualnych.
  patrzeć jak ktoś robi zastrzyk – poszukujesz emocjonalnych wzniesień, potrzebujesz więcej czasu na uzdrowienie swojego wnętrza
  robić komuś – prawdopodobnie pragniesz coś wymusić na osobie, której robisz zastrzyk
  dostać zastrzyk z powodów medycznych – musisz zacząć rozwijać się na odpowiednim poziomie psychicznym i duchowym
  mieć zadany zastrzyk na siłę – ktoś spróbuje zaszczepić w tobie negatywną postawę
  dostać po nim mdłości – twoja równowaga psychiczna zostanie przez kogoś zachwiana
  bolesny zastrzyk – wdasz się w spór, którego nie będziesz w stanie wygrać.