Sennik Zarobek

    symbolizuje owoc własnej pracy, sen służy także jako zachęta i motywacja do dalszej pracy,
    rozważ kwotę wypłaty, jeżeli jest ona zbyt niska, wskazuje to na bycie niedocenionym, odnosi się również do braku zaufania oraz niskiej samooceny,