Zaliczka

    dawać zaliczkę - w chwili potrzeby zwrócisz się o pomoc do przyjaciela
    otrzymać zaliczkę - sukcesywnie zmierzasz do celu.

Zobacz także:

  • Lada
  • Świąd
  • Dym