Sennik Zakręt

    oznacza własną zdolność do przystosowywania się do nowych sytuacji,