Zadławienie

  Zadławienie się należy do jednych z bardziej przerażających marzeń sennych.
  jeśli dławisz się – prawdopodobnie nie możesz otrzymać od kogoś porady, o którą od dawna prosisz bądź też masz do czynienia z sytuacją trudną do przełknięcia bądź do zaakceptowania
  zadławienie się jedzeniem – jest najczęściej wyrazem poczucia winy za dawno wyrządzone krzywdy
  dławienie się dymem – jest to znak, że niepotrzebnie boisz się zmierzyć z własnymi słabościami
  jeśli zadławiłeś się przez kogoś – oznacza to, iż tłumisz w sobie emocje bądź masz trudności z wyrażeniem swych obaw, gniewu bądź miłości
  jeśli widzisz jak ktoś inny się dławi – sen podkreśla narastającą w tobie agresję, być może starasz się zapobiec przekazaniu bądź ujawnieniu pewnych poufnych informacji
  jeśli ktoś z twojej rodziny dławi się i nie może złapać oddechu – sen jest zwiastunem choroby w rodzinie.