Zachowanie

  W snach nasze zachowanie najczęściej odbiega znaczenie od tego, które przejawiamy w życiu na jawie. Potrafimy podejmować zaskakujące i nieracjonalne decyzje lub znajdujemy się w miejscach, do których w codziennym życiu nigdy byśmy nie chcieli dotrzeć.
  zachowywać się nieracjonalnie – skłonisz kogoś do określonego zachowania stosując pewien podstęp
  widzieć jak ktoś się zachowuje źle – powoli i stopniowo zbliżysz się do pewnej nieśmiałej osoby
  wulgarne, chamskie zachowanie – jest to znak, że nie liczysz się ze zdaniem innych osób i nie radząc nikogo sam podejmujesz decyzje
  zachowywać się taktownie, dystyngowanie – będziesz chciał zrobić na kimś dobre wrażenie
  zachowywać dystans – sen odzwierciedla twoją nieufność oraz nieśmiałość, ponadto stanowi wezwanie do otworzenia się na nowe możliwości w życiu.