Wystawa

    sen oznacza, że trzeba się bliżej przyjrzeć różnym aspektom własnego życia,
    może również odzwierciedlać wewnętrzną potrzebę kontaktu z kulturą,