Sennik Wygnanie

    oznacza celowe zamknięcie się na ludzi lub sytuacje bądź decyzję o wyłączeniu siebie z jakiejś sytuacji,
    być wygnanym - poczucie wyobcowania lub rezygnacji,
    ktoś jest wygnany - powściągliwość w wygłaszaniu swoich poglądów,