Sennik Wspólnik

    reprezentuje poczucie współpracy, przynależność oraz wspólne cele,

Zobacz także:

  • Mira
  • Otucha
  • Grecja