Sennik Wścieklizna

    oznacza niewyrażoną wrogość, która w sposób niekontrolowany może przerodzić się w przemoc,

Zobacz także:

  • Mara
  • Medal
  • Jaspis