Sennik Wścieklizna

    oznacza niewyrażoną wrogość, która w sposób niekontrolowany może przerodzić się w przemoc,