Sennik Wschód

    symbolizuje wewnętrzną mądrość, odmłodzenie i duchowe oświecenie, musisz poświecić więcej czasu swojej rodzinie, karierze oraz swoim celom,