Wrzątek

    Sen o wrzątku odczytuje się jako pogorszenie się sytuacji życiowej bądź nasilające się negatywne emocje.
    ujrzeć – nie zważając na słowa krytyki podejmiesz w swoim życiu bardzo mądre decyzje
    oblać się wrzątkiem – sen świadczy o twojej gotowości do podjęcia natychmiastowego działania w przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności
    oblać kogoś wrzątkiem – zostaniesz zarzucony nieprzyjemnymi obowiązkami
    zostać oblanym wrzątkiem – sen odzwierciedla chęć uwolnienia się od negatywnych uczuć.