Sennik Wrzątek

    symbolizuje zamieszanie, pogorszenie własnego stanu lub nasilające się negatywne emocje,