Włóczyć sie

    włóczyć się samemu – tęsknota za uznaniem i honorami
    włóczyć się z kimś – obarczysz kogoś swoimi obowiązkami
    być włóczęgą – trudności w różnych sferach życia.