Sennik Wir

  Wir we śnie odczytuje się jako znak niepewności, może też wskazywać na negatywną sytuację, której nie jesteśmy w stanie powstrzymać.
  ujrzeć wir – znajdziesz się w delikatnej sytuacji, która będzie wymagać od ciebie ogromnej ostrożności
  wpaść w wir – w twoim życiu zajdą niepożądane zmiany
  ujrzeć jak ktoś wpadł w wir – ktoś spróbuje wywołać u ciebie poczucie winy
  wir na rzece – przestaniesz sobie radzić ze swoimi emocjami
  wir na morzu – twoje przedsięwzięcie jest zagrożone.