Wioska

  ujrzeć czystą i zadbaną – poprawa warunków życia
  brudną i zaniedbaną – stracisz zarobione pieniądze
  mieszkać na wiosce – los będzie ci sprzyjał
  ujrzeć wiele wiosek – pomyślność
  przemierzać ją – niepowiedzenie
  zwiedzać ją – przyszłość, w której nie będziesz mógł pozwolić sobie na rozrzutność.