Sennik Więzień

    Pragniesz uwolnić się od nierozwiązanych kwestii, które utrudniają ci codzienną egzystencję.
    ujrzeć go – będziesz zamartwiał się sprawami niewartymi uwagi
    obcować z nim – chęć uwolnienia się od męczących rzeczy i ludzi
    być nim – pewne okoliczności skłonią cię do podjęcia raptownej decyzji
    siedzieć z nim w celi – ktoś będzie powątpiewał w twoją uczciwość.