Więzień

    Sen o więźniu odczytuje się jako pragnienie uwolnienia się od nierozwiązanych kwestii, które utrudniają nam codzienną egzystencję. Ponadto symbolizuje niskie poczucie moralności oraz obowiązku. Alternatywnie może sugerować, że za nasze postępowanie należy nam się kara.
    ujrzeć go – będziesz zamartwiał się sprawami niewartymi twojej uwagi
    obcować z nim – dopadnie cię nieodparta chęć uwolnienia się od męczących rzeczy i ludzi
    być nim – pewne okoliczności skłonią cię do podjęcia w życiu raptownej decyzji
    siedzieć z nim w celi – pewna osoba zacznie powątpiewać w twoją uczciwość.