Wieprzowina

    jeść - czeka cię trudny problem do rozwiązania
    widzieć jak ktoś je wieprzowinę - przedsięwzięcie, w które niedawno się zaangażowałeś zakończy się niepowodzeniem
    kupować - ktoś kopie pod tobą dołki.