Sennik Wichura

    reprezentuje potężny konflikt lub destrukcyjne zachowania, których należy unikać, aby oszczędzić sobie poważnej straty,
    może także oznaczać negatywną zmianę,