Wiadomość głosowa

    wiadomość głosowa - istotne wskazówki, które są ważne, lecz pomijane w Twoim życiu na jawie, zwróć uwagę na to, jaka była to wiadomość i czego dotyczyła,