Wafle

    ujrzeć wafle - wkrótce przyjdzie ci się zmierzyć ze swoim wrogiem
    jeść wafle - spodziewaj się znacznego spadku dochodów
    piec wafle - długo nie będziesz w stanie znaleźć odpowiedniego partnera.