Urząd celny

    ujrzeć budynek urzędu celnego - ktoś wyjawi twój sekret
    być w urzędzie celnym - nie ukryjesz przed wścibską osobą swoich osobistych problemów
    pracować w nim - ktoś cię oszuka bądź naciągnie.